Ajígbọ́tọ̀ṣọ́

PronunciationMeaning of Ajígbọ́tọ̀ṣọ́

One who wakes up to pay attention to adornment.Morphology

a-jí-gbọ́-tọ̀-ṣọ́Gloss

a - one who
jí - wake up
gbọ́ - listen to
ti - of
ọ̀ṣọ́ - beauty, adornment


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Ajígbọ́tọ̀shọ́