Ajígbọ́tọ̀shọ́

PronunciationMeaning of Ajígbọ́tọ̀shọ́

One who wakes up to pay attention to beauty.Morphology

a-jí-gbọ́-ti-ọ̀ṣọ́Gloss

a - one who
jí - wake up, arise
gbọ́ - hear, listen
ti - of
ọ̀ṣọ́ - beauty, adornment


Geolocation

Common in:
GENERAL