Akíndàmọlá

PronunciationMeaning of Akíndàmọlá

Bravery is mixed with success.Extended Meaning

See also: Oyíndàmọ́láMorphology

akin-dà-mọ́-ọláGloss

akin - valor, bravery
dà...mọ́ - add to, mix with
ọlá - success, wealth, notability


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Dàmọ́láSee also