Akínlànà

PronunciationMeaning of Akínlànà

Bravery opens (up) the roadExtended Meaning

See also: Olúlànà, Adélànà, etcMorphology

akin-là-ọ̀nàGloss

akin - the valiant one, bravery, the warrior
là - open
ọ̀nà - way, path, road


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

LànàSee also