Akínrìnsóyè

PronunciationMeaning of Akínrìnsóyè

Valor walks into honour.Morphology

akin-rìn-sí-oyèGloss

akin - valor, bravery
rìn - walk
sí - into
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Akin, Rìnsóye