Alábàjà

PronunciationMeaning of Alábàjà

One with àbàjà tribal marks on his/her cheek.Extended Meaning

A cognomen, oríkì.Morphology

a-ní-àbàjàGloss

a - someone
ní - have
àbàjà - the àbàjà tribal marks


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also