Aríwàjoyè

PronunciationMeaning of Aríwàjoyè

One who brings a good character to this chieftaincy office.Extended MeaningMorphology

a-rí-ìwà-jẹ-oyèGloss

a - one who
rí - see, find
ìwà - character
jẹ - eat
oyè - honour


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Ọlọ́fà of Ọ̀ffà, Ọba Ọláwóore Ọlánipẹ̀kun AríwàjòyèMedia Links

http://www.nairaland.com/411820/olofa-deadVariantsSee also