Ayọ̀ṣùbòmí

PronunciationMeaning of Ayọ̀ṣùbòmí

Joy gathered round me.Extended MeaningMorphology

ayọ̀-ṣù-bò-míGloss

ayọ̀ - joy, happiness
ṣù - gather (also: ṣùrù)
bò - cover
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

ṢùbòmíSee also