Ayọ̀ọ́dèjì

PronunciationMeaning of Ayọ̀ọ́dèjì

My joy is doubled.Extended MeaningMorphology

ayọ̀-ọ́-di-èjìGloss

ayọ̀ - joy
ọ́ - is what
dì - become
èjì - two, double


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ayọ̀, Dèjì, Ayọ̀dèjìSee also