Ayọ̀dàmọ́pẹ́

PronunciationMeaning of Ayọ̀dàmọ́pẹ́

Joy is added to thanksgiving.Extended MeaningMorphology

ayọ̀-dà-mọ́-ọpẹ́Gloss

ayọ̀ - joy
dà - mix
mọ - with
ọpẹ́ - thanksgiving


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also