Ayékòótọ́

PronunciationMeaning of Ayékòótọ́

The world rejects the truth.Extended Meaning

Also a name given to the parrot in Yorùbá, along with Odídẹrẹ́.Morphology

ayé-kọ-òótọ́Gloss

ayé - earth ('s people)
kọ̀ - reject
òótọ́ - truth (òtítọ́)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Aiyékòótọ́, Ayékòtítọ́, Aiyékòtítọ́See also