Bọ́dúnrìn

PronunciationMeaning of Bọ́dúnrìn

One who comes with the season.Extended Meaning

See also: Bọ́dúndé, Bọ́dúnwá, FọdúnrìnMorphology

bá-ọdún-rìnGloss

bá - together with
ọdún - festivity, season
rìn - walk


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Abọ́dúnrìnSee also