Bọ́dúnwá

PronunciationMeaning of Bọ́dúnwá

(One who) came with festivities.Extended Meaning

See also: Bọ́dúnrìn, Bọ́dúndéMorphology

bá-ọdún-wáGloss

bá - together with
ọdún - festivities, year
wá - come


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Abọ́dúnwáSee also