Bàlóyè

PronunciationMeaning of Bàlóyè

See: Akínbàlóyè.Extended MeaningMorphology

bà-lé-oyèGloss

bà...lé - land on
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also