Bámitọ́lá

PronunciationMeaning of Bámitọ́lá

1. Help me taste wealth. 2. Help me match wealth.Extended MeaningMorphology

bá-mi-tọ́-ọlá-(wò), bá-mi-tó-ọláGloss

bá - together with
mi - me
tọ́...(wò) - taste
ọlá - wealth
-
bá - together with
mi - me
tó - match, suffice for, enough for
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bántọ́lá, Tọ́láSee also