Bángbọ́pá

PronunciationMeaning of Bángbọ́pá

Help me lift a staff (or the Òrìṣà Oko).Extended Meaning

The ọ̀pá is a root common to names of worshippers of the Òrìṣà oko, the deity of fertility. Read more here: http://www.ifafoundation.org/orisha-okoMorphology

bá-mi-gbé-ọ̀páGloss

bá - together with
mi - me
bami - help me
gbé - carry, lift
ọ̀pá - staff, the Ọ̀pá deity


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Bámgbọ́pá, Bámigbọ́páSee also