Bùkọ́nlá

PronunciationMeaning of Bùkọ́nlá

Add to wealth.Extended Meaning

See: Bùkọ́lá, Bùnkọ́lá...Morphology

bù-kún-ọláGloss

bùkún - add to
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Adébùkọ́nlá, Bùkọ́lá, Olúbùkọ́nlá