Dẹ̀hìndé

PronunciationMeaning of Dẹ̀hìndé

Returns at last.Extended Meaning

The full name can be Ọládẹ̀ìndé, Ọmọ́dẹ̀ìndé, Oyèdẹ̀ìndé, etc.Morphology

di-ẹ̀hìn-déGloss

di - become
ẹ̀hìn - future, past
dé - arrive


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also