Èṣúgbèmí

PronunciationMeaning of Èṣúgbèmí

Èṣù (worship) is beneficial to me.Extended Meaning

See also: Olúgbèmí, Adégbèmí, etc.Morphology

èṣù-gbè-míGloss

èṣù - Èṣù, the Yorùbá trickster deity
gbè - support
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

GbèmíSee also