Èṣúsànyà

PronunciationMeaning of Èṣúsànyà

Èṣù repaid me (with good) for my suffering.Extended Meaning

Adésànyà, Oyèsànyà, etcMorphology

èṣù-sàn-ìyàGloss

èṣù - the deity Èṣù
san - pay
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

SànyàSee also