Èsùtáyọ̀

PronunciationMeaning of Èsùtáyọ̀

Èsù is worth rejoicing for.Extended MeaningMorphology

èsù-tó-ayọ̀Gloss

èsù - Èsù
tó - suffice for, enough for
ayọ̀ - joy, happiness


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Táyọ̀See also