Fáṣàgbà

PronunciationMeaning of Fáṣàgbà

Ifá behaved like the mature elder.Extended MeaningMorphology

(i)fá-ṣà-gbàGloss

ifá - Ifá
ṣe - make
àgbà - elderly, mature one


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

FáshàgbàSee also