Fágbàmílà

PronunciationMeaning of Fágbàmílà

Ifa saved me.Extended MeaningMorphology

ifá-gbà-mí-làGloss

ifá - Ifá (oracle)
gbà...là - save, delivered
mí - me


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ifágbàmílà, IfágbàmíSee also