Fágbèjà

PronunciationMeaning of Fágbèjà

Ifá supports.Extended MeaningMorphology

(i)fá-gbè-ìjàGloss

ifá - Ifá divination
gbè - support
ìjà - struggle, fight


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

IfágbèjàSee also