Fájẹ́mbọ́là

PronunciationMeaning of Fájẹ́mbọ́là

Ifá lets me be wealthy.Extended MeaningMorphology

ifá-jẹ́-mi-bá-ọlàGloss

ifá - Ifá (oracle)
jẹ́ - let
m - me (mi)
bá - meet, match
ọlà - wealth


Geolocation

Common in:
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariants

Ifájẹ́mbọ́là, Jẹ́mbọ́làSee also