Fájẹ́mgbésì

PronunciationMeaning of Fájẹ́mgbésì

Ifá lets me receive a response.Extended MeaningMorphology

(i)fá-jẹ́-mi-gbọ́-èsìGloss

ifá - Ifá divination
jẹ́ - let
n - me
gbọ́ - hear, receive
èsì - response


Geolocation

Common in:
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariants

Fájíngbési, Fájẹ́ngbésìSee also