Fájẹngbésì

PronunciationMeaning of Fájẹngbésì

Ifá lets me get a response.Extended MeaningMorphology

(i)fá-jẹ́-(kí)-n-gbọ́-èsìGloss

ifá - Ifa divination
jẹ́ - let
n - me (mi)
gbọ́ - hear, listen
èsì - response


Geolocation

Common in:
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also