Fájíngbésì

PronunciationMeaning of Fájíngbésì

Ifá lets me get a response.Extended MeaningMorphology

(i)fá-jẹ́-(kí)-n-gbọ́-èsìGloss

ifá - Ifá divination
jẹ́ - let
n - me
gbọ́ - listen, hear
èsì - response


Geolocation

Common in:
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariants

Fájẹ́ngbésì, Fájẹ́mgbésìSee also