Fásọ̀ràntì

PronunciationMeaning of Fásọ̀ràntì

Ifa did not fail to settle the rift.Extended MeaningMorphology

ifá-à-sọ̀-ọràn-tìGloss

ifá - Ifá (oracle)
- did not
sọ - talk
ọ̀ràn - rift, issue
tì - fail


Geolocation

Common in:
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also