Fátọ̀nà

PronunciationMeaning of Fátọ̀nà

Ifá followed the path.Extended MeaningMorphology

ifá-tọ-ọnàGloss

ifá - Ifá (oracle)
tọ̀ - follow
ọ̀nà - path


Geolocation

Common in:
EKITI
IBADANFamous PersonsMedia LinksVariants

Ifátọ̀nàSee also