Fátìrègún

PronunciationMeaning of Fátìrègún

Ifá avoided regret. [verification needed]Extended MeaningMorphology

ifá-tì-ìrègúnGloss

ifá - ifá corpus/priesthood/divination
tì - push
ìrègún - express regret for a good deed done


Geolocation

Common in:
ONDO
ILESHAFamous PersonsMedia LinksVariants

FátìrègúnSee also