Fáwẹ̀mímọ́

PronunciationMeaning of Fáwẹ̀mímọ́

Ifá cleansed me.Extended MeaningMorphology

Ifá-wẹ̀-mí-mọ́Gloss

Ifá - Ifá divination, priesthood, corups
wẹ̀...mọ́ - wash clean
mí - me


Geolocation

Common in:
ABEOKUTAFamous PersonsMedia LinksVariants

Ifáwẹ̀mímọ́, Wẹ̀mímọ́.See also