Fìyìnfólúwa

PronunciationMeaning of Fìyìnfólúwa

Give praises to God.Morphology

fi-ìyìn-fún-olúwaGloss

fi - use
ìyìn - praises
fún - for, to
olúwa - lord


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

  • Fìyìnfólúwa Ọnàrìndé

  • writer and poet (1984 - 2015).Media LinksVariants

Fìyìn, Fìyìnfólú