Fìyìnfólúwa

PronunciationMeaning of Fìyìnfólúwa

Give praises to God.Extended MeaningMorphology

fi-ìyìn-fún-olúwaGloss

fi - use
ìyìn - praises
fún - for, to
olúwa - lord


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Fìyìnfólúwa Ọnàrìndé, writer and poet (1984 - 2015).Media Links

http://www.ktravula.com/2015/11/in-memoriam-fiyinfoluwa-onarinde-1984-2015/Variants

Fìyìn, FìyìnfólúSee also