Fiyèbí

PronunciationMeaning of Fiyèbí

Given birth to with wisdom.Morphology

fi-iyè-bíGloss

fi - use
iyè - wisdom
bí - give birth to


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Olúfiyèbí, Ọláfiyèbí, Adéfiyèbí, etc