Gbọ́njúbọ́lá

PronunciationMeaning of Gbọ́njúbọ́lá

Mature into wealth.Extended MeaningMorphology

gbọ́njú-bá-ọláGloss

gbọ́njú - mature
bá - meet
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bọ́láSee also