Ìbírìnádé

PronunciationMeaning of Ìbírìnádé

Circumstances of the birth (of the child) led to royal (honors).Extended MeaningMorphology

ìbí-rìn-(sí)-adéGloss

ìbí - (good) birth, parentage, pedigree
rìn - walk
sí - into
adé - crown, royalty


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

RìnsádéSee also