Ìbídùnmóyè

PronunciationMeaning of Ìbídùnmóyè

Pedigree is good along with honour.Extended MeaningMorphology

ìbí-dùn-mọ́-oyèGloss

ìbí - birth, pedigree
dùn - sweet
mọ́ - with
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Dùnmóyè, ÌbídùnSee also