Ìbírìnọ́lá

PronunciationMeaning of Ìbírìnọ́lá

(Good) birth/pedigree walks into success.Extended MeaningMorphology

ìbí-rìn-(sí)-ọláGloss

ìbí - (good) birth, (good) pedigree/ancestry
rìn - walk
sí - into
ọlá - wealth, success, nobility, notability


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ìbírìnsọ́lá, Rìnsọ́láSee also