Ìbíwùmmí

PronunciationMeaning of Ìbíwùmmí

Birth is desirable to me/ I wish for birth.Extended MeaningMorphology

ìbí-wùn-míGloss

ìbí - birth, birthing
wù - desirous
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ìbíwùmí, Wùmí, WùnmíSee also