Ìbíwùnmí

PronunciationMeaning of Ìbíwùnmí

I'm desirous of birth, birthing. Good birth is attractive to me.Extended MeaningMorphology

ìbí-wùn-míGloss

ìbí - birth, family, pedigree
wùn - attract, desire
mi - me


Geolocation

Common in:
ABEOKUTA
EKO
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariants

Ìbíwùmi, Wùmi, WùnmíSee also