Ìbítóyè

PronunciationMeaning of Ìbítóyè

1. Birth is worth chieftaincy. 2. The birth that survives.Extended MeaningMorphology

ìbí-tó-oyè, ìbí-tí-ó-yèGloss

ìbí - (good) birth
tó - enough for
oyè - honour
-
ìbí - birth
tí ó - that
yè - survive


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also