Ìbúkúnolúwápọ̀

PronunciationMeaning of Ìbúkúnolúwápọ̀

The blessings of the lord is overwhelming.Extended MeaningMorphology

ìbùkún-olúwa-pọ̀Gloss

ìbùkún - blessing
olúwa - lord
pọ̀ - plenty


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ìbùkún, ÌbùkúnolúSee also