Ìfẹ́dọlápọ̀

PronunciationMeaning of Ìfẹ́dọlápọ̀

Love holds wealth together.Extended MeaningMorphology

ìfẹ́-da-ọlá-pọ̀Gloss

ìfẹ́ - love
dà... - pour
ọlá - wealth
...pọ̀ - mix


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Dọlápọ, Adédọlápọ̀, Oyèdọlápọ̀...See also