Ìfẹ́lẹ́wà

PronunciationMeaning of Ìfẹ́lẹ́wà

Love is beautiful.Extended MeaningMorphology

ìfẹ́-ní-ẹwàGloss

ìfẹ́ - love
ní - have
ẹwà - beauty


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also