Ìfẹ́táyọ̀

PronunciationMeaning of Ìfẹ́táyọ̀

Love is as worthy as happiness.Extended MeaningMorphology

ìfẹ́-tó-áyọ̀Gloss

ìfẹ́ - love
tó - enough for
ayọ̀ - joy, happiness


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Táyọ̀See also