Ìgbẹ́kọ̀yí

PronunciationMeaning of Ìgbẹ́kọ̀yí

The bush rejected this.Extended Meaning

It's an abíkú name.Morphology

ìgbẹ́-kọ-èyíGloss

ìgbẹ́ - bush
kọ̀ - reject
èyí - this (one)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also