Ìjàgbà

PronunciationMeaning of Ìjàgbà

The fighting of elders.Extended MeaningMorphology

ìjà-àgbàGloss

ìjà - fighting, quarrel
àgbà - elder


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also