Ìjàlànà

PronunciationMeaning of Ìjàlànà

Quarrel opened the path (for this child).Extended MeaningMorphology

ìjà-la-ọ̀nàGloss

ìjà - fighting, quarrel
là - clear, open
ọ̀nà - path, road, way


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

LànàSee also