Ìmọ́dòye

PronunciationMeaning of Ìmọ́dòye

Knowledge has become wisdom.Extended Meaning

History: First encountered in D.O Fágúnwà's novel, "Ògbójú Ọdẹ Nínú Igbó Irúnmọlẹ̀."Morphology

ìmọ̀-di-òyeGloss

ìmọ̀ - knowledge
dì - become
òye - wisdom, understanding, enlightenment


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also