Ìrànlọ́wọ́

PronunciationMeaning of Ìrànlọ́wọ́

Helpful. Help.Extended MeaningMorphology

ì-rànlọ́wọ́Gloss

- the act of
rànlọ́wọ́ - help, helping


Geolocation

Common in:
OKITIPUPAFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also